Inzichtkaart


Alles wat op angstdenken gebaseerd is, mag ik nu los laten.


"Alles wat op angstdenken gebaseerd is, mag ik nu los laten."


Terug naar de spirituele inzichtkaarten